SISTEM UNTUK MEMBANTU ANDA

Versi Mobile :

Akses melalui Telefon Bimbit

Akses melalui Google Chrome, IE, Mozilla, Opera

 

 

 

Kementerian Pendidikan Malaysia

1BestariNet

Pusat Rujukan Persuratan Melayu

Portal Rasmi HRMIS

eduWebtv

e-Guru KPM 

MyPOROMS

(My Practicum Observation Reports Online Management System)

Sistem Laporan Pemantauan Praktikum Secara Online

MyPOROMS IPGM berfungsi untuk memudahkan tugas para pensyarah dalam penyediaan Laporan Pemantauan Praktikum para pelatih. Sistem juga membolehkan Laporan Pemantauan Praktikum yang lebih seragam dan sistematik.

Ia juga membolehkan guru pelatih merekod Jurnal Mingguan Praktikum yang boleh dipantau oleh Pensyarah Penyelia secara online.

Para pensyarah dapat menggunakan MyPOROMS bagi merekod Borang PR1, PR1/MP, PR1/PAKK, PR1/MD, PR1/ML, PR1/PEMULIHAN, PR1/B&K, PR1 Elektif Teras, PR2, PR2/MP, PR2/PAKK, PR2/MD, PR2/ML, PR2/PEMULIHAN, PR2/B&K dan PR2 Elektif Teras.

 

  Pengurusan Laporan Pemantauan Praktikum

Membantu semua pihak khasnya para pensyarah dalam menyediakan laporan secara mudah, cepat dan mengikut format yang dikehendaki........

  Sistem Pelaporan

Memberi analisis berhubung laporan pemantauan praktikum dengan lebih berkesan dan berkualiti.

 

  Sistem Merekod

Membantu pihak pensyarah merekod laporan pemantauan praktikum secara mudah dan boleh dilakukan di mana sahaja dengan syarat mempunyai kemudahan rangkaian internet.